Usługi Geodezyjne

Wykonanie map dla celów projektowych w wersji cyfrowej i analogowej
Podziały nieruchomości
Wznowienia granic i rozgraniczanie nieruchomości
Wytyczanie obiektów i geodezyjna obsługa inwestycji
Pomiary powykonawcze obiektów i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
Sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych

Usługi Budowalne

Nasza firma oferuje również kompleksową obsługę branży budowlano dekarskiej. Zapewniamy miłą i fachową obsługę. Pomagamy w wyborze materiałów budowlanych oraz służymy fachową pomocą.
Świadczymy usługi w zakresie:
robót budowlanych: SSO, SSZ, docieplania elewacji ,ocieplania budynków.
robót dekarsko-blacharskich
krycia płaskich dachów membraną(folią) EPDM
montażu okien dachowych
wykonywania więźby dachowej
ocieplania dachów oraz montażu podbitki dachowej